fbpx

Undersökningar & Behandlingar

Få den hjälp du behöver – jag hjälper dig med rätt personlig behandling.

Undersökningar & Behandlingar

Få den hjälp du behöver – jag hjälper dig med rätt personlig behandling.

BEHANDLINGAR

Fysioinwest arbetar från grunden.

För att uppnå adekvat och effektiv behandling krävs en grundlig undersökning och analys av vad som orsakar dina besvär. Här är din historik och symtombeskrivning av största vikt. Orsaken till din smärta och funktionsnedsättning kan vara resultatet av begränsningar och störningar av funktion i andra delar av kroppen utvecklat över tid. Dina levnadsvanor, övrig sjukdomsbild och ärftliga faktorer kan också vara av betydelse. I de allra flesta fall kan man förändra och förbättra genom metoder som lämpar sig bäst utifrån dina förutsättningar. Målet är att vi med gemensamma krafter rehabiliterar mot en hållbar utveckling av din hälsa.

Det är aldrig försent för
förändring och förbättring

Tveka inte att ta kontakt

Viktig information

Fysioinwest uppdaterar sig löpande och följer folkhälsomyndighetens rekommendationer. Stanna hemma om du uppvisar syntom på sjukdom. Var noga med handhygien.